Biuro Promocji i Rekrutacji
Biuro Promocji i Rekrutacji

Do podstawowych zadań Biura Promocji i Rekrutacji należy prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej oferty badawczej i dydaktycznej Uczelni oraz promowanie jej osiągnięć w kraju i za granicą, w tym:

 1. przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych oraz materiałów promujących Uczelnię
 2. przygotowywanie, dystrybucja i publikacja materiałów rekrutacyjnych
 3. redagowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni we współpracy z Rzecznikiem prasowym Uczelni.

Biuro Promocji i Rekrutacji odpowiada za przygotowywanie i koordynowanie procesu naboru kandydatów na studia, w tym:

 1. przygotowanie projektów dokumentacji rekrutacyjnej i kontakty z kandydatami
 2. aktualizacja oferty dydaktycznej
 3. koordynacja działań komisji rekrutacyjnej
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw rekrutacji
 5. udział w krajowych targach edukacyjnych
 6. organizacja Dnia Otwartego Uczelni
 7. koordynacja udziału Uczelni w Festiwalu Nauki i Sztuki, Małopolskiej Nocy Naukowców i innych tego typu wydarzeniach.

Biuro Promocji i Rekrutacji we współpracy z Biurem Rektora odpowiada za:

 1. przygotowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
 2. redagowanie Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego

 

Na Uczelni dzieje się coś ciekawego? Poinformuj Nas !
Zachęcamy do systematycznego przesyłania informacji na temat ciekawych wydarzeń w Państwa jednostce uczelnianej, np. gdy organizują lub współorganizują Państwo ciekawą konferencję, sympozjum, zjazd, koncert, wieczór literacki, spotkanie promocyjne, debatę, podpisali Państwo ważną umowę o współpracy, uzyskali dotację na interesujące badania czy właśnie otwierają Państwo nowe laboratorium lub dokonali ciekawych odkryć itp.

Informacje, które chcieliby Państwo zamieścić w Biuletynie Informacyjnym UR, proszę wysyłać na adres jacek.okarmus@urk.edu.pl.

Informacje, o których chcieliby Państwo powiadomić media lub zamieścić na stronie Uczelni, czy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) proszę wysyłać do rzecznika prasowego Uczelni na adres i.majewska@urk.edu.pl.

Informacje, które chcieliby Państwo rozesłać do wiadomości wszystkich pracowników Uczelni lub zamieścić na stronie UR, proszę wysyłać na adres: promocja@urk.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i szerokiego informowania o swoich działaniach.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie